Anàlisi de les dades

Com podreu veure en les diferents entrades del blog sobre les aplicacions educatives, estaran analizades per la Taxonomia de Bloom+TAC i el Model SAMR. He vist convenient dedicar un apartat del blog a l’explicació d’aquestes anàlisis.


La Taxonomia de Bloom + TAC és una llista de diferents habilitats i processos del pensament que poden aparèixer en les tasques escolars, en aquest cas concretament amb les TAC, i per tant pot ser objecte d’avaluació. El seu nom, prové del seu creador Benjamin Bloom. La taxonomia estructura les habilitats de forma jeràrquica, de manera que no es pot pretendre assolir les d'ordre superior sense tenir dominades les d'ordre inferior.
Les habilitats són les següents:
  1. Recordar: reconèixer, llistar, descriure, identificar, recuperar, anomenar, localitzar i trobar.
  2. Compendre: interpretar, resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar i exemplificar.
  3. Aplicar: implementar, desenvolupar, utilitzar i executar.
  4. Analitzar: organitzar, desconstruir, atribuir, trobar, estructurar i integrar.
  5. Avaluar: revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar, detectar i provar.
  6. Crear: dissenyar, construir, planificar, produir, idear i elaborar.
El model SAMR, és un model que esta composat per quatre nivells diferents i serveix per valorar la tecnologia dins l’àmbit de l’educació. És a dir, és un marc a través del qual es pot valorar i avaluar la tecnologia que s’utilitzi a l’aula amb l’alumnat. Com he dit, es compon per quatre nivells:
  1. Substitució: La tecnologia substitueix directament una eina sense cap canvi funcional. És el cas de de Google Docs per reemplaçar Microsoft Word. La tasca de l'escriptura és la mateixa, però les eines són diferents.
  2. Augment: La tecnologia substitueix directament una eina millorant el funcionament.  Un cop més amb l'exemple de Google Docs, en lloc de solament escriure un document i haver de guardar manualment i compartir-lo amb els altres, Google Docs ofereix serveis addicionals com l'estalvi automàtic, sincronització automàtica, i l'intercanvi d'automòbils en el núvol.
  3. Modificació: La tecnologia permet una redifinició significativa de les tasques. Un exemple d'això és mitjançant el servei de comentaris a Google Docs, per exemple, per a col·laborar i compartir informació en una tasca determinada tasca.
  4. Redefinició: La tecnologia permet la creació de noves tasques, perèviament inconcebibles. Com es mostra en el vídeo a continuació un exemple de redefinició és quan els estudiants es connecten a un saló de classes a tot el món en què anaven a escriure cadascun un relat del mateix esdeveniment històric utilitzant la secció de xat i comentari per discutir les diferències, i utilitzen la veu comentaris per discutir les diferències que noten i després integrar això en el lloc web de la classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada