dilluns, 8 de juny del 2015

Arts plàstiques i TIC

Las artes plásticas y las TIC  docente per Consuelo Lovera Bernaola:


Les arts plàstiques es promulguen com un mitjà de comunició individual, potencia la creativitat dels alumnes. Però perquè això es desenvolupi de la manera més eficaç possible cal desenvolupar les habilitats perceptives, exercitat la coordinació manuals dels alumnes, entre d’altres i a més també proporcionar als alumnes recursos tecnològics. 

En grans trets, la combinació i complementació de les TIC i les arts plàstiques:
  • Afavoreixen el contacte amb entorns audiovisuals: imatges, animacions, vídeos, àudios…
  • Possibilita l’accés a recursos i materials relacionats amb el currículum de l’assignatura.
  • Es dignifica els ensenyaments artístics per tal de realitzar activitats interdisciplinars.

Alguns aspectes que ens proporciona l’autor per poder dur a terme una avaluació adequada pel que fa a les TIC, són els següents:

  • Si els estudiants investiguen amb les TIC.
  • Si es treballa en equip juntament amb les TIC de manera que aquest es consolidi i sigui eficient en cada una de les àrees curricular on s’apliquen.
  • Si els materials produïts pels estudiants milloren en quantitat i qualitat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada