dimarts, 9 de juny del 2015

Line brush

Line Brush és una aplicació que et permet dibuixar, pintar i modificar fotografies. Per això, l’aplicació t’ofereix un ampli ventall de pinzells, llapis, plomes, etc. a més també t’ofereix diferents filtres i colors per decorar i modificar la teva imatge. 

La seva utilització és molt senzilla, La pantalla de treball és molt senzilla de fer servir, només cal insertar la fotografia, a continuació apareixerà unes eines a la part inferior per ajustar la mida del traç dels llapisos, els colors que volem utilitzar i a l’esquerra trobem els pinzells. Trobem dos tipus de pinzells, uns per les fotografies i uns altres per als fons sòlids. 
Els dibuixos i fotografies creades poden guardar-se a la biblioteca del nostre dispositiu i/o pen compartir-la en línia. 

Si analitzem l’aplicació des de la Taxonomia de Bloom+TAC podríem relacionar-la amb els objectius d’aplicar i crear, pel fet que l’aplicació et permet crear i modificar imatges i per això és necessari conèixer i aplicar totes les possibilitats que l’aplicació ofereix.


D’altra banda, si analitzem l’aplicació des del model SAMR, la podem ubicar en el bloc de modificació, ja que aquesta permet fer una redefinició significativa de les tasques. 


Crea el teu propi animal

Crea el teu propi animal, és una aplicació ambientada en un zoo on permet a l’alumnat crear el seu propi animal a partir de parts del cos d’altres animals. El seu funcionament és molt senzill. Només cal accedir al lloc web de manera gratuïta i entrar dins la pestanya de “crear el teu animal”, a partir d’aquí, l’alumne ja pot crear el seu animal, escollint les diferents parts del teu animal i la dels animals possibles a escollir. 

Aquesta aplicació a simple vista pot semblar ben senzilla, però, si es treballa bé se’n pot treure molt de profit. Ajuda a estimular la imaginació dels infants, a més, també l’aplicació t’ofereix informació sobre cada animal. Així doncs, pot servir per explicar i presentar les característiques de diferents animals d’una manera més divertida i engrescadora. Aquesta aplicació ofereix altres opcions com la de conèixer els diferents biomes, fer un puzzle, un memory… 

Aquí us deixo l’enllaç per accedir a l’aplicació: http://www.teachingideas.co.uk/science/createyourownanimal.htm

Si analitzem l’aplicació amb la Taxonomia de Bloom+TAC, l’adjectiu més adequat és el de crear. Ja que l’alumne ha de crear el seu propi animal tot tenint present i coneguen les característiques de tots els altres.

Segon el model SAMR, podríem dir que parlem de modificació, atès que la tecnologia permet fer una tasca nova que sense ella no podríem fer. dilluns, 8 de juny del 2015

La creativitat i l'art a la primera infància


"La importancia de la creatividad y en el arte en la primera infancia" Roxana Salazar.


Grans especialistes coincideixen en què la creativitat i l’art tenen una fort influència en el desenvolupament cognitiu emocional i físic dels infants.

Gardner (1982): “las artes en general ayudan a los niños a organizar su experiencia de vida, a conocerse a si mismos y a entender el mundo que les rodea. Al estar los sistemas simbólicos integrados a las artes, los niños experimentan con la manipulación y comprensión de los objetos, sonidos, moldes, formas, sombras, movimientos, estructuras, que tienen la cualidad de referirse a algo, ejemplificar o expresar algunos aspectos del mundo.”

L’art compromet a l’alumnat a ser creatius i estimula els seus cervells en quan que els permet ser lliures i expressar allò que volen.

Com podem definir la creativitat?
 • alguna cosa nova
 • alguna cosa única
 • alguna cosa original
 • jugar amb idees
 • solucionar problemes
 • superar i canviar la rutina
 • reinventar-se
 • combinar sensacions
 • inventar


En aquest article trobem que la creativitat no compren de cultura, religió, classe social, raça, ètnia, genere… Qualsevol infant pot desenvolupar el seu potencial creatiu tot i les seves condicions de pobresa, sempre i quan el seu cervell no estigui afectat i compti amb un entorn motivador. És important treballar aquesta creativitat i art des de les primeres edats.

Per què?
 • Els alumnes són independents.
 • Són exploradors.
 • No es regeixen per models pleestablerts.
 • Juguen
 • Són curiosos.
 • Aprenen coses noves.
 • Són lliures.
 • Opinen
 • etc.

Jugar i aprendre a la vegada? KAHOOT

Kahoot és una aplicació que et permet aprendre a la vegada que jugues. Bàsicament és una aplicació tipus qüestionari on en principi el mestre prepara una sèrie de preguntes, de qualsevol àrea i els alumnes a través dels dispositius mòbils la responen. Aquesta és una aplicació interdisciplinar i dirigida a tot el públic. 
Un dels funcionaments que se li pot donar a l’aplicació podria ser el següent:
 1. El docent prepara les preguntes.
 2. Els alumnes a partir del seu dispositiu mòbil entren a l’aplicació amb el codi corresponent. 
 3. Les preguntes estaran projectades a la pantalla de la classe. 

Kahoot pot ser una eina per crear i jugar amb concursos a classe, crear debats, un simple qüestionari des de qualsevol dispositiu mòbil amb accés a internet com ja he comentat anteriorment. 

A continuació us deixo l'enllaç per tal que pugueu veure un tutorial mes específic de l’aplicació: https://www.youtube.com/watch?v=pFFv6_6was4

Si analitzem l’aplicació des de la Taxonomia de Bloom+TAC, el que podríem destacar, podríem dir que aquell adjectiu que més s’adequa amb aquesta és el d’analitzar i comprendre, ja que amb les qüestions que et plantegen les has d’analitzar i comprendre per després poder-les respondre de manera adequada. 


D’altra banda, analitzant l’aplicació des del model SAMR podem parlar de la modificació, ja que és una nova manera que tienen les mesures per recaptar informació del sus alumnes d’una manera completament nova. 


L'impacte de les TIC

És tant gran l’impacte tant positiu i negatiu, que han generat les TIC que fins i tot alguns autors, com és el cas de María Pilar Cáceres Reche i Francisco Javier Hinojo Lucena, autors d’aquest article, que parlen de les TIC com el quart poder juntament, amb l’executiu, legislatiu i judicial. 

Aquells aspectes positius més destacats són: la possibilitat de tenir accés a la informació des de qualsevol part del món. Dins l’àmbit educatiu, tenim la possibilitat de fer més còmode el procés d’ensenyament-aprenentatge, mitjançant aules virtuals a través d’internet. 

Però aquestes també tenen uns aspectes no tan positius, com per exemple, l’accessibilitat a internet 24h pot crear addiccions, pot disminuir el contacte entre les persones (cara a cara), interessos econòmics, etc.

Un cop vist els seus avantatges i inconvenients, cal fer-se una reflexió de cares al futur, com millorar aquestes debilitats i explotar les fortaleses. Des de la UE(1997) fa certes recomanacions serien fonamentals per garantir una correcta evolució de la nostra societat en el pròxim mil·leni:
 • Estimular l’adquisició de coneixements.
 • Creació d’una xarxa d’educació.
 • Nous incentivis financers  per a la formació.
 • Millora i divulgació de coneixement. sobre mètodes d’aprenentatge.
 • Producció de material d’aprenentatge d’alta qualitat i baix cost.

Observant aquests reptes, avui dia podem dir que la majoria d’ells s’han complert. Ja que últimament les TIC tant en l’àmbit social com educatiu han adquirit una gran rellevància. 


Font: El impacto de las TIC en la sociedad del milenio: nuevas exigencias de los sistemas educativos ante la “alfabetización tecnológica”.http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero4/Articulos/Formateados/ELIMPACTO.pdf

  

El nostre cervell necessita les arts

L’art en totes les seves manifestacions constitueix una característica essencial que identifica el cervell humà. El nostre cervell necessita l’art. 

Des dels primers anys de vida, els nens, juguen, canten, ballen, dibuixa… totes aquestes activitats són imprescindibles per un desenvolupament sensorial, motor, cognitiu i emocional que el permetran aprendre. 

L’educació artística és una necessitat atès que ens permet adquirir una sèrie de competències que ens permet ser molt eficaços dins l’aula i tenir un rendiment i desenvolupament òptim. 

S’han fet estudis, i s’ha arribat a la conclusió que cada activitat artística activa diferents regions cerebrals. Per exemple, la música es processa a l’escorça auditiva que està ubicada en el lòbul temporal. Les arts que comporten moviment (teatre, ball), activen l’escorça motora. Les arts visuals com la pintura, es processen principalment en els lòbuls occipital i temporal. En canvi, la poesia i la prosa impliquen a les àrees de broca i wernicke relacionades amb el processament lingüístic. Per què ensenyar les arts?

-Existeix un major compromís emocional dels alumnes a l’aula.
-Els alumnes treballen de forma més activa i aprenen els uns dels altres.
-Els grups cooperatius converteixen les classes en comunitats d’aprenentatge.
-Es facilita l’aprenentatge en totes les assignatures a través de les arts.
-Els professors col·laboren més i tenen majors expectatives sobre els seus alumnes.
-L’avaluació és més reflexiva i variada.
-Les famílies s’involucren més.


A continuació, us deixo un vídeo que resumeix tot l’escrit anterior:


Dibuixar, un art i una eina de coneixement

Dibuixar ajudar a:

1.Entrendre o conèixer:
El dibuix ajuda a entendre i/o conèixer conceptes, situacions i idees. Ja que mitjançant aquest podem clarificar idees o hipòtesis en tots els àmbits: cartogràfic, geogràfic, anatòmic, artístic, gastronòmic…

2.Pensar o provar:
Segons Alexandre de Riquer, el dibuix acostuma a ser la primera expressió real d’una idea. Amb els esbossos es poden temptejar possibilitats, veure opcions i descartar errors. És a dir, ens permet provar i provar tantes vegades com es vulgui per tal de transmetre la idea que tenim.

3.Recordar o conservar:
El dibuix ens permet conservar i tenir permanent una idea, una expressió, etc. Aquest fet igual que les imatges de manera conseqüent, ens ajuda a recordar aquesta idea, expressió, pensament, etc. 

4.Explicar o explicar-se:

És un mitjà d’expressió escrit, o de manera gràfica. És a dir, aquest ens permet expressar i explicar un concepte o idea. 
Arts plàstiques i TIC

Las artes plásticas y las TIC  docente per Consuelo Lovera Bernaola:


Les arts plàstiques es promulguen com un mitjà de comunició individual, potencia la creativitat dels alumnes. Però perquè això es desenvolupi de la manera més eficaç possible cal desenvolupar les habilitats perceptives, exercitat la coordinació manuals dels alumnes, entre d’altres i a més també proporcionar als alumnes recursos tecnològics. 

En grans trets, la combinació i complementació de les TIC i les arts plàstiques:
 • Afavoreixen el contacte amb entorns audiovisuals: imatges, animacions, vídeos, àudios…
 • Possibilita l’accés a recursos i materials relacionats amb el currículum de l’assignatura.
 • Es dignifica els ensenyaments artístics per tal de realitzar activitats interdisciplinars.

Alguns aspectes que ens proporciona l’autor per poder dur a terme una avaluació adequada pel que fa a les TIC, són els següents:

 • Si els estudiants investiguen amb les TIC.
 • Si es treballa en equip juntament amb les TIC de manera que aquest es consolidi i sigui eficient en cada una de les àrees curricular on s’apliquen.
 • Si els materials produïts pels estudiants milloren en quantitat i qualitat. 

Art i tecnologia

Segons l’article “Artes y tecnologias en la escuela” de Lucía G. Pimentel i Andrea Giráldez,

Amb la introducció de les TIC a l’escola els docents tenen un ampli ventall de possibilitats alhora de treballar amb els alumnes. 

Si analitzem bé, anys enrere la tecnologia ja hi era present en l’art. Per exemple, amb la pintura a l’oli, que fou possible perquè en aquella època existien els materials necessaris per a què es dues a terme (pinzell, tela, etc.). Però amb les noves tecnologies com és el cas dels ordinadors, càmeres digitals, tauletes, internet… requereixen una atenció especial, ja que tots aquests, són diferents dispositius per poder pensar, veure i treballar l’art. 

La incorporació d’aquests dispositius ha fet una mena de divisió entre les persones, fent que hi hagi persones que han nascut amb aquestes tecnologies a prop (nadius digitals) i d’altres que no, i, per tant han hagut d’aprendre el seu ús més endavant (immigrants digitals). Aquesta divisió, també es veu reflectida a l’escola, on hi ha mestres que no es senten còmodes amb la seva utilització com a eina d’aprenentatge i com a conseqüència prefereixen els recursos analògics o tradicionals.  


Cal tenir present, que la utilització d’uns no requereix estrictament el no ús dels altres. Hi ha moltes vegades que és fins i tot beneficiós els complement dels dos. És aquí on el mestre ha de saber seleccionar i treballar allò que pot ser més beneficios per l’alumnat. Aquest és el cas per exemple, d’un treball on els alumnes poden perfectament dibuixar, pintar, retallar i enganxar (de manera tradicional) i a més, aquella información previa que han hagut de buscar per fer el treball la poden buscar a internet amb un dispositiu electrònic, a més gravar-se i fer fotos de tot el procès, etc. (utilitzant les TIC).diumenge, 7 de juny del 2015

L'art a l'escola... Per què?

Segons l’article escrit per la docent de la facultat d’educació UDCH, Percy Morante Gamara: L’ensenyament de l’art és vital dins l’educació dels estudiants en els diferents nivells educatius. El paper que tenen les escoles amb l’art, depèn en gran part de la percepció que tenen cadascuna d’aquestes davant el paper de l’art. 

L’art es manifesta de diferents maneres com són: la música, el teatre, la dansa, la pintura, etc. Aquestes aporten als alumnes uns grans beneficis que són aquests els que els serviran per desenvolupar les seves necessitats i competències al llarg de la seva vida acadèmica i també fora de l’àmbit educatiu. 

Però no sempre els alumnes reben aquests grans beneficis que poden rebre els alumnes amb les arts, això és degut al fet que no tots els mestres conceben les arts de la mateixa forma. Això limita la possibilitat d’aprenentatges amb els quals els alumnes podrien enriquir-se. 

Aquests beneficis que aporten l’art als alumnes, són els següents:
-Permet que els alumnes desenvolupin les seves possibilitats i potencialitats, ja que és ell qui experimenta i explora les seves pròpies habilitats.
-Les arts tenen un caràcter lúdic, és per això que l’alumnat en part les conceben com un joc on no existeixen les normes ni les limitacions, el que significa que l’alumnat no es veu limitat i pot crear segons les seves necessitats i expectatives.
-Estimula les capacitats cognitives i creatives dels estudiants.
-Desenvolupa l’atenció, percepció, memòria, retenció, discriminació, moviment, audició, vocabulari, expressió corporal, etc.
-Permet que l’alumnat es socialitzi i interactuï.
-Desenvolupa tots els sentits.
-Inculca l’amor a la bellesa i l’estètica.

Així doncs, una vegada més podem dir que l’art contribueix en la formació integral dels alumnes mitjançant el desenvolupament de la creativitat, l’expressió lliure, espontània i natural que s’aconsegueix en aquest mateix procès. 


Per aconseguir una escola eficient, hem d’aconseguir que aquesta escola vetlli i aposti per una educació que incorpori la creativitat en un dels seus objectius. 


Les arts en el currículum escolar

Segons l’article “Educación artística, cultural y ciudadanía- De la teoría a la práctica” de Lucia Pimentel i Andrea Giráldez, 
Capítulo 2. Las artes en el currículo escolar, Dora Águila, Marianella Núñez

y Patricia Raquimán, tracta sobre les arts dins el currículum escolar de tota Iberoamèrica. 

Principalment, diferenciem l’educació artística formal, que és aquella que permet una major flexibilitat en les diferents formes d’expressió i reflexió crítica davant una obra artística. Permet la possibilitat de la diversitat de les disciplines artístiques d’acord amb els interessos educatius i els contextos culturals de cada país.
També, diferencia l’ensenyament de les arts de manera integrada juntament amb altres arts com el teatre, l’opera, el cinema, el vídeo i documentals. 

Cal anomenar el CLEA (Consell Llatinoamericà d’Educació per l’Art). Aquest influeix de manera molt directa en les reformes educatives, en la formació de professors i en la promoció de l’educació artística a través de publicacions periòdiques, llibres especialitzats, congressos d’experts,seminaris, etc. 

A més, trobem les diferents propostes curriculars dels diferents països que formen part del consell Llatinoamericà anomenat anteriorment. Especialment parlant d’Espanya veiem que aquesta fixa un Decret d’Ensenyaments mínims comuns per tot l’Estat. L’ensenyament de l’art a primària i secundària és obligatori. A la primària hi ha una àrea d’educació artística integrada per plàstica i música. A la secundària, aquestes, són dues matèries independents: música, per una banda i educació visual i plàstica, per una altra. Pel que fa a la primària, qui imparteix música és un mestre especialista, mentre qui imparteix plàstica és el mestre generalista. En canvi, a la secundària hi ha especialistes d'ambdues matèries. 

Aquest article en permet veure com les arts queden reflectides en el nostre currículum i com queden reflectides en els currículums dels damés paisos Iberoamericans. 
dijous, 4 de juny del 2015

Com es fabriquen les ceres?

Tothom i cadascun  de nosaltres alguna vegada ha fet servir les ceres, per fer dibuixos, treballs manuals, dibuixar, etc. 

Dibuixar i pintar fomenta la creativitat de l’infant i els permet expressar-se de forma lliure. Però, alguna vegada us heu preguntat d’on provenen aquestes ceres?


Aquí us deixo un vídeo molt curiós:dilluns, 1 de juny del 2015

Visita virtual a la Pedrera o Casa Milà

Antoni Gaudí va ser un arquitecte català que ha estat reconegut internacionalment com un dels genis més rellevants de la selva disciplina.
No podem entendre les seves obres si no es tenen en compte quatre aspectes 
fonamentals de la seva vida: 
· La seva profunditat religiosa.
· El seu sentiment catalanista.
· La seva passió tant per l’artesania i mètodes constructius populars, així com per les noves tècniques constructives.
· El mecenatge dels més influents burgesos de la ciutat de Barcelona. 


A més, cal destacar que Gaudí entenia l’arquitectura com una globalitat i per això no només va dissenyar i construir edificis, sinó també: mobles, portes interiors i exteriors, reixes, panys, etc. 

La Pedrera és un edifici singular, construït entre 1906 i 1912 per l’arquitecte Antoni Gaudí (1852–1926) i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO l’any 1984. Actualment, l’edifici és la seu de la Fundació Catalunya. La Pedrera allotja un important centre cultural de referència a la ciutat de Barcelona pel conjunt d’activitats que organitza i pels diferents espais museístics i d’ús públic que inclou.
Aquesta obra arquitectònica va ser un encàrrec de Roser Segimon Milà. Per a la seva construcció, Gaudí va tenir en compte tant la dimensió tècnica com estètica de l’edifici i va supervisar fins l’útlim detall (forma, colors, textures, funcionalitat interior…).

L’aplicació amb la qual em centraré avui, és la visita virtual de la Pedrera. Ja que crec que pot ser molt beneficiosa per l’aprenentatge d’aquesta dins l’aula amb els alumnes. Aquesta visita permet visitar algunes de les estànces de l’edifici com la terrassa, la vivenda, les golfes i el pati de Gràcia,a través de fotos panoràmiques 360º.

Dins les aules, aquesta aplicació es podria treballar bàsicament de tres maneres, La primera seria treballar-la de manera prèvia a una visita real perquè els alumnes es facin una idea de qué és visitarà i establir un primer contacteamb l’arquitectura modernista i Gaudí.
La segona, seria treballar dins l’aula ordinària per a presentacióde continguts. La tercera seria utilitzar-la en una sessió posteior a la visita. Per fer una sintesi d’idees, comentar el que han après, etc. 

Si analitzem  l’aplicació des del model SAMR la podíem classificar dins la transformació, concretament a la redefinició. Atès que aquesta aplicació permet la creació de noves tasques que prèviament eren inconcebibles. 

Si l’analitzem des de la Taxonomia de Bloom + TAC, aquells objectius que més s’identifiquen amb aquesta serien: comprendre, recordar i aplicar. 

Per a què podeu veure i saber-ne més, aquí us deixo el link de l’aplicació :
i l’enllaç de la pàgina web oficial del museu de la Pedrera:

Salut.