dilluns, 8 de juny del 2015

L'impacte de les TIC

És tant gran l’impacte tant positiu i negatiu, que han generat les TIC que fins i tot alguns autors, com és el cas de María Pilar Cáceres Reche i Francisco Javier Hinojo Lucena, autors d’aquest article, que parlen de les TIC com el quart poder juntament, amb l’executiu, legislatiu i judicial. 

Aquells aspectes positius més destacats són: la possibilitat de tenir accés a la informació des de qualsevol part del món. Dins l’àmbit educatiu, tenim la possibilitat de fer més còmode el procés d’ensenyament-aprenentatge, mitjançant aules virtuals a través d’internet. 

Però aquestes també tenen uns aspectes no tan positius, com per exemple, l’accessibilitat a internet 24h pot crear addiccions, pot disminuir el contacte entre les persones (cara a cara), interessos econòmics, etc.

Un cop vist els seus avantatges i inconvenients, cal fer-se una reflexió de cares al futur, com millorar aquestes debilitats i explotar les fortaleses. Des de la UE(1997) fa certes recomanacions serien fonamentals per garantir una correcta evolució de la nostra societat en el pròxim mil·leni:
  • Estimular l’adquisició de coneixements.
  • Creació d’una xarxa d’educació.
  • Nous incentivis financers  per a la formació.
  • Millora i divulgació de coneixement. sobre mètodes d’aprenentatge.
  • Producció de material d’aprenentatge d’alta qualitat i baix cost.

Observant aquests reptes, avui dia podem dir que la majoria d’ells s’han complert. Ja que últimament les TIC tant en l’àmbit social com educatiu han adquirit una gran rellevància. 


Font: El impacto de las TIC en la sociedad del milenio: nuevas exigencias de los sistemas educativos ante la “alfabetización tecnológica”.http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero4/Articulos/Formateados/ELIMPACTO.pdf

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada